Dopływ Ścinawki, potok Dzik w Słupcu, w rejonie kamieniołomu gabra. W tym miejscu przepływa przez solidny przepust pod dawną linią kolejową prowadzącą do kopalni węgla kamiennego Słupiec
Wieża szybowa byłej kopalni
Zakończenie bocznicy kolejowej kamieniołomu gabra w Słupcu
Słupiec na tle na tle Wilkowca (603 m) i Kościelca (615 m). W oddali Góry Stołowe.
Słupiec i Wilkowiec. W tle Góry Bystrzyckie i Stołowe.
Słupiec i Jagodna.
Hałdy kamieniołomu
Wiosna
Wyrobisko kopalni gabra w Słupcu. W tle Góra Wszystkich Świętych oraz Góra św.Anny. Z prawej Góry Suche i dalsza część Wzgórz Włodzickich z Włodzicką Górą.
Kamieniołom z innego ujęcia. W tle Słupiec, Wilkowiec i Kościelec, Góry Bystrzyckie, Orlickie i Stołowe.
Z lewej Włodzicka Góra, dalej Jeleniec i Rogowiec, ponad pasmo Wzgórz Wyrębińskich z Gruntową i Włodyką wystaje szczyt Borowej. Góry Sowie od Sokoła przez Przełęcz Sokolą, Grabinę, Kozią Równię, Rymarza, Kalenicę, Popielaka po przesłonięte krzakami Jagodę i Dzika.
Z Przykrzca da się zobaczyć Karkonosze.
W oddali Góry Stołowe i Broumovské stěny
Dalsza część Gór Sowich z Golcem, Szeroką (przesłonięta gałęziami), Malinową, Gołębią, Gąsiorkiem i Chochołem Wielkim (przesłonięte drzewem).
Pośrodku zdjęcia rejon Przełęczy Srebrnej czyli granica między Górami Sowimi i Bardzkimi.
Fragment Gór Stołowych, Góry Bardzkie i w oddali Góry Złote
Na ostatnim planie Góry Złote z Borówkową, bliżej Góry Bardzkie z Kłodzką Górą
Rzut oka na kamieniołom.
Po wschodniej stronie Przykrzca, widok na wieś Dzikowiec.
Kosciół pw. św. Marcina w Dzikowcu
Wiosenny akcent
Figura przy drodze do Nowego Dzikowca
Dzikowiec i Przykrzec
Z podejścia na Banach
Wierzchołek Banacha (536 m) w kępie zarośli
Widok ze szczytu w kierunku Słupca
Dzikowiec i Przykrzec z Banacha
Kamulce na Banachu
Zejście do Słupca
Kamieniołom
Wiosenny akcent na zakończenie wycieczki