Cieszów, niewielka wieś w pobliżu Świebodzic. Miejscowy cmentarz z wieżą z XVIII wieku i kaplicą z lat 70-tych XX wieku.
Nad cmentarzem, widok na Chełmiec i Trójgarb.
W drodze na Wały. Mieszkańcy często spacerują tu z psami.
Grabnik (425 m)
U podnóża Grabnika znajdują się spore skałki. Może kiedyś nadarzy się okazja zobaczyć je z bliska.
Pierwsze spojrzenie na Śnieżkę.
Cieszów z podejścia na Wały. W oddali Pogórze Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Wałbrzyskie i Kamienne.
Pięknie prezentujący się słup wysokiego napięcia na tle zamku Książ i Gór Sowich.
Czasem jest dobrze, gdy słońce schowa się za chmurę.
Wały (445 m), wierzchołek już blisko.
Sąsiednia Gołaźnia (441 m).
Ślęża i Radunia w mocnych mgiełkach.
Widoki z wierzchołka Wałów. Masyw Trójgarbu, Karkonosze, Góry Kaczawskie i niespodzianka - Góry Izerskie.
Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie.
Fragment Gór Kaczawskich. W oddali Pogórze Kaczawskie. Bliżej wzniesienia Pogórza Bolkowskiego i Wałbrzyskiego.
Widok w kierunku Wzgórz Strzegomskich.
Kierunek Ślęża.
Pogórze Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Wałbrzyskie i Kamienne.
Od lewej: Włodarz i Jedlińska Kopa, Czarnuszka (562 m), Lisi Kamień (602 m), Okrągła (660 m), Niedźwiadki (629 m), Wołowiec, Kozioł, Borowa, Turzyna, Waligóra, Suchawa, Bukowiec i nieco odsunięty Stożek Wielki.
Stożek Wielki, Dzikowiec, Chełmiec a przed nim Sas.

Widoki z większą ilością szczegółów. Od lewej: Łysocina (1189 m), Růžová hora (1393 m), Śnieżka, Luční hora (1555 m), Kopa (1377 m), Smogornia (1489 m). Przed Śnieżką Czarna Kopa (1411 m) i Czoło (1269 m). W centrum zdjęcia Gostków i górujące nad nim Borowiec (645 m) i Otok (640 m). Na tle Smogorni Wielka Kopa (871 m).
Z lewej Mały Szyszak (1440 m). W środku Łysica 666 m i bezimienne wzniesienie po zachodniej stronie Przełęczy Pojednania.
W oddali Wysoki Kamień (1058 m n.p.m.) i dalsza część Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich. Z prawej Truskolas (613 m), Młynarka (589 m), Bukowa (535 m).
Z lewej Truskolas (613 m), Młynarka (589 m), Bukowa (535 m), dalej kota 650 i Poręba (675 m). Z prawej Długotka (669 m) i Wilcza Góra (665 m).
Poręba (675 m), Długotka (669 m), Wilcza Góra (665 m), Lubrza 666 m. Nad wiatrakami Wilkoń (552 m) i Niedźwiedzie Skały (657 m). Na lewo od wiatraków Kaczorek (426 m).
Niedźwiedzie Skały (657 m), Żeleźniak (663 m), Bukowinka (621 m).
Bezimienne wzniesienie między Sadami Dolnymi a Pietrzykowem. Z prawej Skowronia (454 m).
W stronę Wzgórz Strzegomskich.
Ślęża, Radunia, Szczytna, bliżej Grabnik (425 m).
Wzniesienia Pogórza Wałbrzyskiego. Z prawej w oddali Góry Sowie: Grzybina (572 m), Pisana (638 m), Kokot (755 m), Ostrzew (715 m), Wielka Sowa (1015 m), Mała Sowa (972 m).
Zamek Książ na tle Gór Sowich.
Czarnuszka (562 m), Lisi Kamień (603 m), kota 664 m, Dłużyna (685 m), Sucha (775 m), Wołowiec (776 m), Kozioł (774 m), Borowa (853 m).
Sucha (775 m), Wołowiec (776 m), Kozioł (774 m), Borowa (853 m), Turzyna (898 m), Klin (868 m), Waligóra (933 m), Suchawa (928 m), Bukowiec (886 m).
Suchawa (928 m), Bukowiec (886 m), Stożek Wielki (839 m).
Stożek Wielki, Dzikowiec, Chełmiec, Sas.
W drodze do zapomnianego punktu widokowego na stokach wzniesienia Czartki (417 m), w oddali Śnieżka.
Nad punktem widokowym.
Wychodnia skalna, na której powstał punkt widokowy.
Końcówkę skały obudowano cegłą i zamocowano barierki.
Po północnej stronie wzniesienia Czartki (417 m) znajduje się zalane wyrobisko wapienia oraz ruiny dwóch wapienników.
Wały od strony północnej.
Znane już widoki w promieniach zachodzącego słońca.
Słońce chowa się za Trójgarbem i kończy się wycieczka.