Będąc przejazdem w Ciechanowicach zaglądamy na niewielkie wzniesienie na stokach Ciechanówki. Znajduje się ono w bezpośredniej bliskości miejscowego pałacu. Z niewielkiego parkingu na szczyt wzniesienia prowadzi wygodna ścieżka.
Kamienny stół przy drodze.
Wieża widokowa w Ciechanowicach.
Z wieży jest doskonały widok na otaczające ją drzewa oraz krowę. Żeby choć "Droga… Chyba na Ostrołękę…" była.
 Kamienne ławki przy wieży.
Ciechanówka.
Wieża od zadka.
Zejście.
Wieża ponownie.
Otoczenie pałacu.