Szrenica wczesnym rankiem.
Młyn Łukasza.
W pobliżu zielonego szlaku prowadzącego do wodospadu Szklarki, nieopodal głównej ulicy Szklarskiej Poręby, znajduje się grupa skalna Głazisko. Skałki są niczego sobie, ale nie warto tu zaglądać. Otoczenie skałek to jeden wielki śmietnik, miejsce wielu pijackich imprez.
Największa skała, nieco odsunięta od pozostałych wygląda prawie dobrze.
Nieco dalej znajduje się Dziobata.
W głazie leżącym pomiędzy skałą a rzeką ktoś wykonał zadziwiająco gładko wykończoną wnękę. W jakim celu?
Kamienna ławka u podnóża Dziobatej.
Rzeka Kamienna w pobliżu skały.
Około 500 m dalej na stoku Skalnicy (680 m) leży kolejna skała - Piekielnik.
Dziadek w czapce?
Na szczycie Piekielnika.
Czerwona Jama to kolejne ciekawe miejsce w pobliżu zielonego szlaku.
Kurzacka Woda, dopływ Kamiennej.
Skałki na stokach Szklarza (592 m).
Skała Okap.
Inne skały.
Szklarka w pobliżu kasy KPN przy wejściu na szlak do wodospadu.
Kochanówka, schronisko przy wodospadzie.
Wodospad Szklarki.
Szklarka powyżej wodospadu.
Skałki gdzieś przy niebieskim szlaku.
Przy Starej Chacie Walońskiej.
W rejonie Łysej Góry (673 m).
Szrenicki Potok.
Szklarska Poręba-Marysin.