W Szklarskiej Porębie można wyjść "na miasto" a trafić na jedną z wielu górskich atrakcji tej miejscowości. Położona na lewym brzegu Kamiennej grupa skalna Krzywe Baszty jest wykorzystywana przez wspinaczy ale nie trzeba być wspinaczem by dokładnie ją obejrzeć z każdej strony. W grupie znajduje się kilka skał posiadających nazwę. Skała Śpiewak.
Piętnastka.
Właściwe Krzywe Baszty.
Między drogą a skałami znajdują się zarośnięte pozostałości jakiejś budowli.
To postument obelisku cesarza Wilhelma II. Zdjęcie ze strony polska-org.pl
Dość łatwo można dostać się do wyżej położonych skałek.
Tu górna część Krzywej, formacji skalnej o wysokości ok. 18 metrów.
Groźna postać z pałką.
Inne kamulce.
Punkt widokowy, z którego widać Krucze Skały.
Wieloryb.
Prawie jak Chybotek.
Skały z gębą.
Krzywe Baszty widziane z Kruczych Skał.
Rzeka Kamienna, przechodząc na jej prawy brzeg wchodzimy w Karkonosze.
Znajduje się tu grupa skalna Krucze Skały, lepiej widoczna z drogi i bardziej zagospodarowana.Krucze Skały widziane z Krzywych Baszt.
Górna część Kruczych Skał wyposażona jest w barierki i stopnie. Z punktu widokowego można dostrzec fragment Szklarskiej Poręby.