Moravský Beroun to niewielkie miasteczko (ok.3 tys. mieszkańców) położone w północnej części Moraw. Początki Moravského Berouna związane są z majątkiem Šternberk. W połowie XIII wieku Zdislav ze Šternberka rozpoczął kolonizację tej części Niskiego Jesionika. Pierwsza pisemna wzmianka sugeruje, że prawa miejskie Moravský Beroun uzyskał przed 1339 rokiem. Podstawą egzystencji miasta była działalność górnicza, wydobywano i przetwarzano rudy żelaza.
Miasto bardzo ucierpiało w czasie wojny trzydziestoletniej, która przyniosła upadek gospodarczy, a nędza wywołała falę procesów czarownic.
Moravský Beroun długo podnosił się z gospodarczej zapaści. Dopiero pod koniec XVIII i na początku XIX wieku miasto przeżyło okres prosperity związany z przemysłem tkackim i włókienniczym. W 1872 r. uruchomiono połączenie kolejowe z Ołomuńcem.
Najcenniejszym zabytkiem Moravského Berouna jest pochodzący z pierwszej połowy XVI wieku renesansowy kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Budynek ratusza. Obecny kształt zawdzięcza przebudowie w latach 1870-1871 budowli wzmiankowanej już w 1772 r.

Socha Panny Marie Immaculaty z 1760 roku.

Rynek z pamiątkową lipą. Posadzoną ją po wielkim pożarze miasta, który wybuchł 21.03.1779 r.

Zamek Moravský Beroun wzmiankowano po raz pierwszy w 1406 r. W trakcie wojen husyckich został zniszczony i nie był odbudowany. Niewiele pozostałości zamku zachowało się do dnia dzisiejszego, zaledwie parę fragmentów murów.

Widok na miasto ze wzgórza zamkowego.

Obecnie wzniesienie, na którym znajdował się zamek zwane jest Křížovým vrchem (616 m). Na szczycie postawiono kapliczkę i poprowadzono do niej Drogę Krzyżową.

Křížový vrch pełni obecnie funkcję parku miejskiego. Wytyczono szereg alejek oraz zadbano o odpowiednią zabudowę.

Istniejące na wzgórzu ujęcie wody ozdobiono figura niedźwiedzia.

Z płn.- wsch. strony wzgórza można obserwować najwyższe wzniesienie Niskiego Jesionika - Słoneczną (800 m).

W pobliżu widokowego miejsca i parkingu znajduje się jeszcze jeden kościół - kostel Povýšení sv. Kříže z roku 1754.