Glinno. Kościół Matki Boskiej Bolesnej.

Glinno. Karczma Bełty. Budynek wybudowany najpóźniej w końcu XVII w. Był siedzibą zarządcy miejscowych dóbr wiejskich lub dworem sołtysim. W początkach XX w. został przebudowany na karczmę.

Tuż przy karczmie zaczyna się polna droga prowadząca na łąki leżące na pagórkach ponad Glinnem. Wzdłuż niej prowadzi żółty szlak wiodący do Kroackiej Studzienki. Karczma Bełty i wieża kościoła ze szlaku.

Wielka Sowa ze szlaku. Z lewej Ostrzew (716 m) i z prawej Przygodna Kopa (761 m).

Widok na Babi Kamień (670 m). W dole Glinno.

Wyżej widok staje się szerszy. Z lewej pojawia się Włodarz oraz Góry Kamienne w postaci Jeleńca, Rogowca, Turzyny i Bukowca.

Z prawej strony Babiego Kamienia widać m.in. Chełmiec i Trójgarb oraz Szerzawę i Klasztorzysko.

Zbliżenie na Chełmiec i Trójgarb.

I jeszcze widok ogólny na Glinno.

W kierunku przeciwnym widoczna jest Ślęża.

Za linią drzew kryje się szlak schodzący do Kroackiej Studzienki.

Kroacka Studzienka.

Schodzimy do doliny potoku Milica, którą wędrujemy w kierunku Zamarłej (502 m). Od strony doliny Milicy Zamarłą porasta wysoki las, więc wejście nie stanowi problemu. Na wierzchołku.

Widok z Zamarłej na Grzybinę (572 m). Góra ta "brała" udział w wojnie prusko-austriackiej w 1762 roku. W trakcie działań w rejonie Lutomi i Burkatowa na jej wierzchołku  ulokował się odział austriackiej armii pod dowództwem generała O'Kelly. Pozycja posiadała usypane z ziemi szańce wzmocnione palisadami, zasiekami oraz suchą fosą. Mimo to Prusacy zdołali wyprzeć Austriaków z ich umocnień.


Na pamiątkę bitwy na stokach Grzybiny postawiono kamień mieczowy. Na początku XXI w. został on skradziony. W 2014 wykonano jego replikę i ustawiono w miejscu oryginału.

Grzybina do miejsc widokowych nie należy. W niewielu miejscach otwiera się widok na najbliższe wzniesienia.

Dopiero po wyjściu z lasu na łąki gdzieś w rejonie Zimnej Skały znów można co nieco zobaczyć.