Po prawie roku ponownie jesteśmy w Klokočí, by tym razem przyjrzeć się dokładniej Betlémským skalom.

Między Klokočskými a Betlémskými skalami znajduje się 70-metrowy korytarz, Klokočské průchody. Już w średniowieczu dawny śląski szlak handlowy prowadził przez tę szczelinę. Dzięki schodom łatwo dostaniemy się na wierzchowinę.

Ze skalnej krawędzi doskonale widoczny jest Kozakov (744 m).

Jest widok na Sokol (562 m) - z lewej i Hamštejnský hřbet - z prawej. Pośrodku, na dalszym planie, Góry Izerskie i m.in. Černá Studnice (869 m).

Czerwony szlak biegnie wzdłuż skalnej krawędzi. Można podziwiać skały oraz bliższą i dalszą okolicę.

Dalsza okolica to Ještědsko-kozákovský hřbet i jego najwyższy szczyt Ještěd (1012 m).

Wśród skał znajduje się miejsce przypominające Skały Puchacza w Górach Stołowych.

Widok na miejscowość Loučky.

Sokol a po lewej w oddali, Kopanina (657 m).

Opuszczając szlak można dotrzeć do mniej uczęszczanego zakątka skalnych ścian.

Ale i tu ludzie pozostawili ślady swojej obecności np. wykute w skale zagłębienia ułatwiające przejście w czasie, gdy skały są śliskie.

Albo sporo napisów wyrytych w skale.

Z krańca skalnego cypla można już zajrzeć do doliny Izery, która w tym miejscu opływa widoczną na pierwszym planie górkę Chocholka. Miejsce to nosi nazwę Průlom Jizery u Rakous.

Po powrocie na szlak natkniemy się na miejsca, w których skała jest całkiem odsłonięta.

W wielu miejscach na gładkiej powierzchni skały wyryte są krótkie bruzdy. Kto je wykonał i po co? Otóż jest to efekt obróbki piaskowcowych kół wykorzystywanych później np. do ostrzenia narzędzi. Wstępnie obrobione koło mocowano na drewnianym stelażu, na oś zakładano korbę i obracając kołem ścierano je uzyskując na obwodzie równą i gładką powierzchnię.

W drodze do Zdenčiny skály towarzyszą nam niewysokie skałki.

Niewielki mostek ułatwia dotarcie do punktu widokowego.
Punkt widokowy Zdenčina skála.

 


Widać z niego przede wszystkim dolinę Izery. Z lewej strony fragment Chocholki, z prawej na stokach powyżej rzeki rezerwat Bučiny u Rakous. Powyżej obszaru rezerwatu z lewej strony zabudowania wsi Zbirihy a z prawej wieś Michovka. A sama Izera? Niewielki jej fragment widoczny jest dokładnie w środku zdjęcia.

By nie wracać tą samą drogą wybieramy ścieżkę przez jeden ze skalnych wąwozów.

Docieramy nim do lokalnej drogi prowadzącej do wsi Rozumov.

Jej ostatni budynek, pensjonat Na Klokočských skalách, stoi tuż przy Klokočskych průchodach.

W dole wieś Klokočí jest już w cieniu, słońce oświetla tylko wierzchołki najwyższych wież skalnych.