KROWIARKI: Stary Waliszów -> Babilon (383 m) -> Piotrowice Dolne -> Przełęcz Piotrowicka -> Krzyżowa (500 m) -> Studnia Oppersdorfów -> Żeleźniak (591 m) -> Kamiennik (591 m) -> Nowy Waliszów -> Stary Waliszów.Stary Waliszów, kościół św. Wawrzyńca.
Stary Waliszów, remiza OSP i kapliczka.
Stary Waliszów, dawny dwór von Panvitzów.
Pola między Starym Waliszowem a Piotrowickim Lasem, widok na Masyw Śnieżnika. W środkowej części zdjęcia Suchoń, za nim Czarna Góra.
Góry Żelazne. Z lewej Krzyżowa (500 m), po prawej Żeleźniak (591 m).
Góry Bystrzyckie.
Góry Bystrzyckie, Jagodna.
Piotrowicki Las, niewielkie pasmo w Krowiarkach.
Pola między Starym Waliszowem a Piotrowickim Lasem, kamienny krzyż.
Masyw Śnieżnika.
Góry Żelazne.
Góry Bystrzyckie.W oddali m.in. Góry Stołowe.
Piotrowice Dolne i Przełęcz Piotrowicka.
Piotrowicki Las.
Krzyżowa (500 m).Wzgórze obok Babilonu.
Krzyżowa (500 m).
Widoki z Babilonu. Masyw Śnieżnika. W oddali Jeřáb (1003 m), Hanušovická vrchovina i Suchý vrch (995 m), Góry Orlickie.
Jagodna i Góry Bystrzyckie.
Krzyżowa w Górach Żelaznych.
Babilon.Piotrowice Dolne, kaplica.
Krzyżowa z Piotrowic Dolnych.
Wiata na Przełęczy Piotrowickiej.W stronę wierzchołka Krzyżowej.

 

 

Widok z Krzyżowej. Z prawej Słupiec (531 m).

 

 

Grodowa (485 m) w pasmie Piotrowickiego Lasu, w tle Góry Bystrzyckie.

 

 

Góry Bystrzyckie.

 

 

Krzyżowa, barokowa kaplica Św. Krzyża z 1736r.

 

 

Wiata przy kaplicy.

 

 

Studnia Oppersdorfów.

 


Widok z łąk nad Piotrowicami Górnymi (pod Żeleźniakiem). Na horyzoncie Góry Bardzkie i Złote. Bliżej Wzgórza Rogówki. Można dostrzec Ostrą Górę i Gajnik, Kłodzką Górę i Szeroką Górę. Na prawo od siodełka Zamczysko, Sokolec, Mały Sokolec, Bodak i Ptasznik. Na tle Gór Bardzkich ładnie prezentuje się Sarnica.

 

 


Widok z Żeleźniaka. Wyróżnia się Igliczna (w środku zdjęcia). Na lewo od niej, na dalszym planie, Trójmorski Wierch, Puchacz i Goworek. Na prawo od Iglicznej ciąg wzniesień bez wyraźnej kulminacji aż do Urwistej. Na prawo od niej Góry Orlickie.

 


Po płn.-wsch. stronie Żeleźniaka. Z prawej Kamiennik (571 m).
Kamiennik.
Inne wzgórza Krowiarek.
Czarna Góra i Suchoń.
Żeleźniak od płn.-wsch.
Skowronia Góra.
Czarna Góra i Suchoń.
Skałki na Kamienniku.
Cis pospolity, wbrew nazwie nieczęsto spotykany w naszych lasach.
Różanka (651 m) i Modlisze (622 m). Między nimi w oddali Czernica.
Kamiennik, Skałeczna (570 m) i Różanka (651 m). Z lewej w oddali Borówkowa.
Kamiennik.
Nowy Waliszów i wzgórze Pogórnik (510 m). Z lewej Igliczna, z prawej Góry Bystrzyckie.Nowy Waliszów.
Stary Waliszów, kapliczka.
Stary Waliszów, plebania przy kościele św. Wawrzyńca.