Duszniki-Zdrój to uzdrowiskowe miasto położone w oddzielającej Góry Orlickie od Gór Bystrzyckich dolinie rzeki Bystrzyca Dusznicka. Przewodnik Geostrada Sudecka poleca w tej miejscowości kilka miejsc interesujących pod kątem geologicznym. Wskazówki przewodnika to dobry pretekst do zobaczenia Dusznik-Zdroju i najbliższych okolic miasta.
Przy Alei Fryderyka Chopina znajduje się źródło "Jacek", z którego wypływa szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-sodowo-magnezowa.
Kolejnym ujęciem wody mineralnej jest "Agata" o składzie zbliżonym do "Jacka", nieco bardziej żelazista.
Nieco dalej przy zdrojowej alejce znajduje się zabytkowy barometr. Bogato zdobiona, żeliwna konstrukcja zawiera barometr i termometr. Spełniając swoją podstawową funkcję stacji meteo cieszy również oczy kuracjuszy i turystów.
Ważną budowlą w parku uzdrowiskowym jest Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina czyli Dworek Chopina. Powstał on w latach 1802–1805. Skupiało się w nim życie kulturalne ówczesnego uzdrowiska. W 1826 roku koncertował tu Fryderyk Chopin. Obecnie odbywa się w nim, oprócz oczywiście innych wydarzeń, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski.
Przed południowym wejściem do dworku znajduje się pomnik Chopina autorstwa rzeźbiarza Jana Kucza. Odsłonięto go w 1976 roku, w ramach uczczenia 150-tej rocznicy pobytu kompozytora w uzdrowisku.
Najważniejszym miejscem w dusznickim uzdrowisku jest oczywiście pijalnia wód mineralnych. Na szerszą skalę ujęcia wód mineralnych zaczęto wykorzystywać w Dusznikach-Zdroju już w XVIII wieku. Obecnie eksploatowane są tu źródła mineralne "Pieniawa Chopina", "Jan Kazimierz", "Zimny Zdrój", "Agata". Są to szczawy żelaziste wodorowęglanowo-wapniowo-sodowo-magnezowe o wysokiej zawartości dwutlenku węgla.
W południowej części parku kuracjuszy bawi Kolorowa Fontanna. Strumienie wody są odpowiednio sterowane a wieczorami podświetlające je kolorowe reflektory, współgrając ze strumieniami wody i zsynchronizowaną muzyką, dostarczają niezapomnianych wrażeń.
Hotel Fryderyk. I budynek, i nazwa pasują do tutejszego uzdrowiska.
Z przewodnika Geostrada Sudecka: "Jednym z typów skał charakterystycznych dla stref silnego metamorfizmu dynamicznego są mylonity. Możemy je obserwować w odsłonięciu w pobliżu budynku przy ul. Wojska Polskiego 49. Widoczne w odsłonięciu mylonity kwarcowe tworzą pas wychodni o szerokości około 200m, przebiegający w kierunku SW-NE i zapadający ku NW pod kątem do około 45 st. Rozciąga się on na granicy pomiędzy występującymi na północnym zachodzie łupkami łyszczykowymi i gnejsami po jego południowo-wschodniej stronie. Mylonity powstały w wyniku rozkruszenia skał wyjściowych, roztarcia i ukierunkowania miazgi skalnej, bez jej upłynnienia. W składzie mineralnym mylonitów dominuje kwarc".
Zielony Staw w drodze powrotnej do parku uzdrowiskowego.
Gdzieś na szlaku w kierunku Jamrozowej Polany.
Jamrozowa Polana.
Dom Wczasowy „Korund” na Koziej Hali.
Po przeciwnej stronie drogi znajduje się trzeci obiekt geologiczny, nieczynny kamieniołom wapieni krystalicznych (marmurów), wykorzystywanych w przeszłości do wypalania wapna.
W drodze powrotnej do Dusznik-Zdroju podziwiamy wzniesienia otaczające miasto.