GSS, widok na Jedlinkę. W głębi charakterystyczny stożek Wawrzyniaka (668 m).
GSS, w dole Jedlinka. W oddali pojawiają się Jeleniec i Rogowiec.
GSS, widok na Góry Czarne.
Staw Wawelski przy szlaku.
Kolory jesieni już nie na drzewach a pod nimi.
Na czerwonym szlaku w kierunku Jedlińskiej Kopy.
Z dwoma masztami Szerzawa. Z prawej wierzchołek Klasztorzyska, z lewej Lisi Kamień.
Na Przełęczy Marcowej.
Na wierzchołku Włodarza.
Widok z Włodarza na Małą i Wielką Sowę.
Włodarz z GSS.
W pobliżu Rozdroża pod Moszną.
"Pamiątki" z II wojny światowej w pobliżu Grządek.
Grządki, widok na Małą Sowę.
Grządki, z masztem nadawczym Sokół (862 m).
Na czarnym szlaku w kierunku Osówki. Obecna droga to dawne torowisko kolejki wąskotorowej.
Silosy na kruszywo i piasek na Osówce.
Materiały do produkcji betonu były podgrzewane zimą. W silosie widoczny fragment instalacji grzewczej.
Kasyno, betonowy budynek o nieznanym przeznaczeniu.
Przejście techniczne pod torowiskami prowadzące do betoniarni.
Symboliczna mogiła nastolatka, który zamarzł w tym miejscu w latach 90-tych. Przygoda z Riese zakończyła się dla niego tragicznie.
Siłownia, obiekt o nieznanym przeznaczeniu.
Wejście nr 2 do podziemi Osówki.
Kasa i restauracja na Osówce.
Ponownie jesteśmy na wysokości Siłowni i Kasyna. Szlak rowerowy biegnie dawnym torowiskiem.
Hałda urobku przy torowisku.
Przyczółek drewnianego mostu, którym nad dolinką przejeżdżała wąskotorówka.
Dawne torowisko.
Miejsce, w którym łączyły się dwa tory. Lewa odnoga prowadziła ze stacji kolejowej w Głuszycy Górnej. Tymi torami docierały w góry wagoniki z zaopatrzeniem materiałowym. Prawa odnoga łączy obiekty Osówki z obiektami na górze Soboń.
W stronę Sobonia.
W dole torowisko do Głuszycy Górnej.
Ślady przeszłości. Widoczne do dziś wgłębienia, w których znajdowały się podkłady kolejowe.
Ślady przeszłości na górze Soboń. Budowle, wykopy, instalacje z okresu II wojny.
Węgiel, który leży w tym miejscu od 1945 r.
Zbiornik wody na górze Soboń.
Przysypane wejście do sztolni nr 3 na Soboniu.
Na zejściu w kierunku Doliny Marcowej, widok na Góry Suche. Z lewej Ruprechticki Szpicak, z prawej Waligóra.
W pobliżu Doliny Marcowej, obiekt na stokach Jagodzińca.
Dolina Marcowa, stawy należące dawniej do zakładów bawełnianych.