W Głuchołazach znajdują się cztery przedstawienia św. Jana Nepomucena.
We wnęce domu na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy i Skłodowskiej




W kapliczce przy budynku na ul.Kraszewskiego 10




W kościele św. Wawrzyńca znajdują się figura oraz obraz. Tych nie udało się nam obejrzeć.