Widok na Zamkową z podejścia na Kufel. Gierczyn schowany wśród drzew.
Widok z Kufla.
Lasek i Pogórze Izerskie.
Na skrzyżowaniu Pięć Dróg wchodzimy na Tytoniową Ścieżkę.
Na szczycie Dłużca powstaje właśnie polana.
Tytoniowa Ścieżka w rejonie szczytu Dłużca.
Riuny domku myśliwskiego w pobliżu Tytoniowego Źródła.
Tytoniowe Źródło.
Ponownie w Gierczynie.