Na południowo-wschodnim skraju Gór Stołowych, na północ od doliny Bystrzycy Dusznickiej, pomiędzy Szczytną i Polanicą-Zdrojem leży niewielkie, zalesione stoliwo, którego najwyższym punktem jest Szczytnik (589 m).
Zamek Leśna i Szczytnik od strony Szczytnej. Z tego miejsca na wierzchowinę prowadzi żółty szlak.

Po krótkim podejściu można podziwiać pierwsze skałki.

Uwagę oczywiście przykuwa największa ze skałek, Widokowa.

Na skraju wierzchowiny w XIX w. wybudowano neogotycki zamek Leśna. Najpierw oglądamy go od dołu.

Północne skrzydło zamku.

Niewielka szczelina w skałach prowadzi do jaskini.

Po krótkim niskim odcinku korytarz powiększa się i można wygodnie stanąć.

Za zakrętem korytarz obniża się i prowadzi do następnego załamania. Co jest dalej?

Skałki po północnej stronie zamku.

Zamek Leśna z drogi dojazdowej.

Zamek Leśna od strony bramy wjazdowej.

Przy bramie ustawiono XVII-wieczną figurę Nepomucena. Ciekawe skąd pochodzi.

Wnętrze kaplicy MB Królowej Pokoju.

 Skałki widziane w czasie podchodzenia możemy teraz obejrzeć od góry.

Na największy zespole skał znajduje się punkt widokowy.

Widać z niego Góry Bystrzyckie i Wzgórza Lewińskie.

Wzgórza Lewińskie i Góry Stołowe.

Góry Stołowe, w dole oczywiście Szczytna.

By zobaczyć inne skałki na Szczytniku można poruszać się wzdłuż leśnego szlaku wspinaczkowego oznakowanego kolorem czarnym. Jedną z pierwszych skałek na tej trasie jest Wielbłąd. Patrząc na nią z poziomu drogi nie można domyślić się pochodzenia nazwy.

Jednak po wejściu na jej wierzchołek dostrzeżemy przyczynę takiej a nie innej nazwy.

Lekkim zaskoczeniem jest widok ceglanego budynku na niewielkim wzniesieniu. Okazuje się, że jest to zespół zbiorników wyrównawczych, element zaopatrzenia w wodę zamku Leśna.

Wzdłuż szlaku, w sosnowym lesie, porozrzucane są mniejsze i większe skałki.

Ostatnią większą skałą jest Kruk, z wykutą w kamieniu ławką.

Z tej skały można zobaczyć Góry Bystrzyckie. Po lewej stronie widoczna jest Kamienna Góra (704 m). Z prawej - Wolarz.

W oddali Czarna Góra i Śnieżnik.

Opuściwszy szlak wspinaczkowy docieramy do Piaskowca (576 m).

Następnie oglądamy ustawiony na skałkach krzyż misyjny.

W 1940 roku na rozsianych w lesie skałkach zakonnicy rozpoczęli tworzenie drogi krzyżowej. W wykutych w kamieniu niszach umieścili część stacji drogi krzyżowej. Ich dzieło dokończyli już polscy zakonnicy i w 1959 roku kalwaria została poświęcona. Cztery przygotowane nisze pozostają puste.

W pobliżu kalwarii odnaleźć można jeszcze jedną ciekawostkę. Kolejny kamienny krzyż z wykutą datą 1933.

Wracając do Szczytnej okrążamy wzgórze zamkowe i przy leśnej ścieżce napotykamy jeszcze jedną kamienną ławkę, kolejny cieszący oko szczegół.  Nasz niedługi spacer obfitował w wiele interesujących detali.