Hrad BouzovZamek Bouzov został wybudowany w latach 1290 - 1300 przez Buza z Moravičan. Jednak pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1317 roku kiedy zamek był już ukończony i zamieszkany. Syn Buza z Moravičan jest wymieniony w tym dokumencie jako Buzo von Buzowe (Buz z Bouzova). Z kolei jego synowie, Zpitata i Vojtěch odsprzedali zamek Janovi z Vildenberka. Po śmierci Jana majątek objął jego brat Beneš. Ten, w roku 1382, odsprzedał Bouzov Joštu Lucemburskému. W latach 1382–1390 zamek przebudowano, pierwotnie drewniane palisady zastąpiono kamiennymi murami. W 1398 r. Jošt powierzył zamek wraz z majątkiem Heraltowi z Kunštátu. Synowie Heralta, Heralt i Jiří nie byli zainteresowani majątkiem Bouzov i powierzyli go swemu stryjowi Bočkowi z Kunštátu, zwolennikowi nauk Jana Husa.

 


Synowie Bočka, Hynek i Viktorin walczyli pod sztandarami wojsk husyckich, a Viktorin był nawet osobistym przyjacielem Jana Žižky (pod koniec życia Viktorin zerwał z obozem radykalnym i związał się z umiarkowaną frakcją ruchu husyckiego, utrakwistami).  Podczas wojen husyckich zamek Bouzov był cały czas umacniany. Po kampanii husyckiej Viktorin wrócił na zamek Bouzov do swojej rodziny. Zbudował nowy pałac z salą rycerską a stary przekształcił w zbrojownię i prochownię.  23 kwietnia 1420 r. Viktorinovi z Kunštátu i Anně z Vartenberka urodził się syn Jiří a stało się to prawdopodobnie właśnie w Bouzovie. Dla zamku to ważna data, bo syn Viktorina to późniejszy czeski król Jerzy z Podiebradów.


W 1464 r. Jerzy z Podiebradów powierzył zamek Zdeňku Kostkovi z Postupic. Za jego zarządu zbudowano cylindryczny bastion armatni i przebudowano główną wieżę. Po śmierci Zdeňka zamek objął jego brat Albrecht a następnie syn Albrechta, Hrabišice z Postupic. W 1494 Bouzov kupił Hanuš Haugvic z Biskupic. W 1546 r. Rodzina Haugviców została zmuszona do sprzedaży Bouzova Prokopowi Podstatskiemu z Prusínovic. W 1558 r. Zamek Bouzov spłonął i pozostawał niezamieszkany przez pół wieku. W 1583 r.Bouzov został sprzedany Nakserowi z Chotějovic, Który z kolei sprzedał go Janowi starszemu Bergerowi z Berga. W 1617 r. majątek Bouzov został zakupiony przez Fryderyka Oppersdorfa, który odbudował zamek.   Podczas wojny trzydziestoletniej zamek służył jako punkt oporu cesarskiej armii. Garnizon pozostał tu do czasu zawarcia pokoju w 1648 r. W 1651 r. Hrabia Friedrich z Oppersdorfu sprzedał posiadłość i zamek hrabinie Eusebii Sabinie Podstatskiej z Prusinowic. Jej starszy syn, hrabia František z Hodic, postanowił sprzedać zamek i posiadłość Wielkiemu Mistrzowi Krzyżackiemu, Františkowi Ludvíkowi z Pfalz-Neuburg. Miało miejsce 21 września 1696 r.


Bouzov należał do zakonu do 1939 r. kiedy to naziści zakazali jego działalności a majątek skonfiskowali. Zamek Bouzov przejęło SS.
Po II wojnie światowej władze Czechosłowacji znacjonalizowały dobra zakonne, zarzucając zakonowi, że działał wraz z hitlerowcami na rzecz germanizacji i popierał władze nazistowskie (podczas, gdy właśnie władze III Rzeszy zakon prześladowały), a nawet że mordował Słowian w średniowieczu. Zakonnicy odwołali się do czechosłowackiego Najwyższego Sądu Administracyjnego, który orzekł nieważność konfiskaty, ale wskutek przejęcia władzy przez komunistów pozostała ona w mocy.
Javoříčské jeskyně

Niedaleko od zamku Bouzov, wewnątrz zalesionego wzgórza Špláz (539 m), skrywa się rozległy system korytarzy, komór i przepaści z przepiękną dekoracją naciekową - Javoříčské jeskyně. Odkryto je w 1938 roku.

Po wyjściu z jaskiń mamy widok na wieś Březina.

Ponownie przy wejściu do jaskiń.

Powyżej kas znajduje się zawalone wejście do systemu jaskiń. Zwiedzając jaskinie ogląda się zawalisko w pierwszej z komór.

Zawalisko od góry.

W pobliżu zawaliska funkcjonuje restauracja Jeskyňka.

Jako, że Javoříčské jeskyně to rozległy system wejść pod ziemię jest wiele.

Szlakiem turystycznym dotrzemy do ruin zamku Branky. Zamek wybudował prawdopodobnie Dětřich Špran na początku XIV wieku. Od roku 1359 właścicielem by Jan Jindřich a od roku 1371 do ród Holštejn. W 1398 wspomniano o Brankach jako opuszczonym zamku.

Zamek stał na wysokiej skale nazwanej Zkamenělý zámek. W skale znajduje się sporych rozmiarów skalna brama.

Jest również skalne okno.

Oraz wejście do jaskini.

Sześćdziesiąt metrów poniżej dawnego zamku znajduje się koryto potoku Špraněk. Oficjalnie potok Špraněk uchodzi do rzeczki Javoříčki. Owszem, dzieje się tak, ale tylko przy wysokim stanie wód. W normalnych warunkach woda potoku Špraněk wpada pod ziemię. Badania wykazały, że część jego wód pojawia się u stóp wzgórza Třesín koło Litovela w tzw. Řimických vyvěračkách, w odległości ok. 13 km.Wiata turystyczna przy niebieskim szlaku.

Špláz (539 m) z drogi do wsi Javoříčko.

Javoříčko, współczesna zabudowa.

Javoříčko w 1945 roku zostało dotknięte ogromną tragedią. 5 maja 1945 roku we wsi pojawił się oddział SS, który wymordował wszystkich mężczyzn. Najmłodszy miał 15 lat, najstarszy 76. Kobiety i dzieci zostały wypędzone a domy spalone. O tych tragicznych wydarzeniach przypominają stosowne tablice.Zbiorowa mogiła zamordowanych 38 mieszkańców Javoříčka.