Mladečské jeskyně znajdują się we wnętrzu wapiennego wzniesienia Třesín (343 m) na terenie wsi Mladeč, około 5km na zachód od miejscowości Litovel.
Do ich wnętrza wchodzi się przez ten oto pawilon.

Jaskinie są prawdopodobnie najstarszym i najdalej na północ położonym miejscem osiedlenia człowieka kromaniońskiego w Europie, który żył tam już przed ponad 31 tysiącami lat. W jednej z grot zainscenizowano historyczną scenkę.

W gablotach przed wejściem umieszczono znalezione w jaskini narzędzia, kości ludzi i zwierząt. Z powodu tych znalezisk jaskinie należą do stanowisk archeologicznych o znaczeniu światowym.

Dlaczego jednak nikt nie wspomina o jaskiniowym bałwanku? :-)

Barwy i struktura skał, różnorodność form naciekowych to wielkie zalety jaskiń w Mladeči.

Po wyjściu z jaskiń warto przejść się po okolicy, by zobaczyć kilka ciekawostek. Przy głównej ulicy znajduje się dawny młyn napędzany wodami Młyńskiego Potoku (odnogi rzeki Morava).

Z okolic wejścia do jaskiń można rzucić okiem na sąsiednie wzniesienia. Po prawej Skalka (339 m) z kamieniołomem wapieni czynnym od 1914r.

W lesie powyżej jaskiń w latach 20-tych ub.w. urządzono tor saneczkarski. Temu przedsięwzięciu patronował Gustav Frištenský, zapaśnik światowej klasy, mistrz Europy z 1903r.

Trochę dalej, tuż przy szlaku, stoi obiekt maszynowni jakiegoś wyciągu towarowego (najpewniej był związany z wydobyciem i przeróbką wapienia). Wygląda trochę tak jakby stary kamienny budynek zaadaptowano do nowej funkcji, w środku znajdują się postumenty pod urządzenia mechaniczne.  

Schodząc drogą przy budynku można dotrzeć do miejsca zwanego Třesínská jeskyně albo Jeskyně Ve štole czy też Jeskyně U Robinsona.
W latach 60-tych ub.w. drążono sztolnię w celu rozpoznania złoża wapieni. Dokopano się do nieznanego wcześniej systemu jaskiniowego. Od lat 90-tych w sztolnia służy leczeniu dzieci z problemami astmatycznymi.

A oto rzeczony Robinson.

Przy drodze do wsi Hradečná, tuż przy skrzyżowaniu znajduje się stary kamieniołom wapienia, obecnie pomnik przyrody Geologické varhany.
Przedmiotem ochrony są tu formy skalne będące przykładem tzw. krasu stożkowego. Niestety wyrobisko jest tak zarośnięte, że niczego nie widać, ale co ciekawe, dojście do punktu widokowego zostało wykoszone.

Wędrowanie poboczem drogi 635 nie jest zbyt bezpieczne, ale dzięki temu można przyjrzeć się kościołowi sv. Martina w Měrotíně.

Spojrzeć na wsie Hradečná i Pateřín.

A wreszcie dotrzeć do rozstaju dróg z figurą MB.

Idąc w stronę wsi Bílá Lhota można podziwiać panoramę Masywu Śnieżnika i Jesioników.

Hrubý Jeseník.

Bílá Lhota to niewielka wieś, w której w dawnym przypałacowym parku urządzono arboretum.

Figura św. Jana Nepomucena.

Naprzeciwko dom z interesującym sgraffito.

Budynek szkoły.

Kosciół sv. Kateřiny Alexandrijské.

W pobliżu kościoła rośnie lhotecky baobab. Jest to dąb o nietypowych proporcjach, przez co może kojarzyć się właśnie z tym drzewem. Na tabliczce pod drzewem zapisano dwie legendy związane z tym miejscem.

Ze ścieżki rowerowej prowadzącej ku Řimicom doskonale widać nieodległy Měník.

A także oddalone wzniesienia Suchý vrch (995 m) i Buková hora (958 m) w Górach Orlickich a z prawej wzniesienia Hanušovickěj vrchoviny i Masywu Śnieżnika.

Przydrożny krzyż. W tle Řimice a na horyzoncie Hrubý Jeseník.

Widok w stronę wzgórza z kaplicą sv. Cyrila a Metoděje.

Řimice, cerkiew sv. Ludmily.

Św. Jan Nepomucen w grupie figuralnej.

Na skwerku w centrum wsi ciekawe zestawienie pomników.

Řimice, kapliczka sv. Jana Nepomuckého.

Řimice, dom prawosławnego duchownego.

Nad Řimicami.

W pobliżu kapliczki.

Widoki coraz rozleglejsze.

W stronę Jesioników.

Kaplicę sv. Cyrila a Metoděje wybudowano w 1869 r. na pamiątkę tragicznej śmierci miejscowego burmistrza Josefa Hajíčka.

Kapliczka z oddali.

Měník, kaplica Panny Marie Růžencové.

Měník, krzyż przy drodze w stronę Mladeči.

Wędrując niebieskim szlakiem u podnóża góry Třesín natkniemy się na wywierzyska (Řimické vyvěračky).

W położonym obok ścieżki bagnistym korycie da się zauważyć kilka obrobionych kamieni podobnych trochę do kamieni młyńskich.

Pochodzenie kamieni staje się jasne po wejściu na urwisko nad ścieżką. Stała tam Rytířská síň, romantyczna budowla w kształcie antycznej świątyni wzniesiona około 1730 r., należąca do majątku Liechtensteinów z pałacu Nové Zámky. W 1910 r. Rytířská síň została zniszczonai. Tak wygląda obecnie.

A tak wyglądała w roku 1900.

Przy szlaku znajdują się dwa wejścia do jaskini Podkova.

Kolejną ciekawostką jest Čertův most. W XIX w. dwie skały połączono kamiennym łukiem.

Ścieżka trochę się wznosi a w dole można dostrzec odnogę rzeki Morava - Mlýnský potok.

Minąwszy stary kamieniołom jest się już prawie wśród zabudowań Mladeči.