Trasa:
Szosa Czeska, parking pod Babińcem -> Babiniec (998 m) -> Skalna Brama -> Owcze Skały -> Jakuszyce, st. kol.

 

                                                                                                                    Skalna Brama, jedna ze skałek.