Hornické skály

Działalność górnicza w masywie Příčného vrchu przebiegała od średniowiecza do końca XX wieku. Wydobywano przede wszystkim złoto, ale również inne minerały. Rudné doly to zakład górniczy na wschodnich stokach Příčného vrchu, jego likwidacja nastąpiła w latach 90-tych XX w. Pozostały po nim ślady w postaci m.in. hałd, osadników oraz dwóch sztolni wykorzystywanych do dnia dzisiejszego. Położona w południowej części zakładu dawna sztolnia wydobywcza, połączona systemem chodników i szybów m.in. ze słynną Żebraczką, pełni dzisiaj funkcję leczniczą i wykorzystywana jest do zabiegów speleoterapii.

Z okolic sztolni dobrze widoczny jest grzbiet z kulminacją Větrná (800 m). Na przedłużeniu grzbietu widoczny jest fragment Biskupiej Kopy.

Druga sztolnia, Poštovní štola, jest udostępniona do zwiedzania.

Zwiedzanie zostawiamy na inną okazję.

Mijamy miejsce dawnego szybu.

Korzystając z leśnych dróg udajemy się na miejsce dawnej sztolni Sarkander. Wlot sztolni został zasypany i jedynie dość pokaźna rura prowadzi do dawnych wyrobisk. Nietoperzom to chyba wystarcza.

Wylot kolejnej sztolni, Josef, zasypano całkowicie i teren splantowano.

Najwyżej położona sztolnia, Barbora, jest zabezpieczona tylko ogrodzeniem.

Gdzieś powyżej Barbory odnajdujemy ślady odwiertów poszukiwawczych.

Oraz bezimienną skałkę.

Z jej okolic, między drzewami, ponad grzbietem Větrné, widać Srebrną Kopę (785 m).

Hornické skály to wypłaszczony wierzchołek o wysokości 904 m n.p.m. Jego obszar ogrodzono, gdyż prawdopodobnie znajduje się pod nim podziemne wyrobisko zbliżone wielkością do Żebraczki.

W niewielkiej odległości od szczytu biegnie czerwony szlak, którym dotrzeć można na Příčný vrch (975 m). Po drodze warto obejrzeć formację skalną Hornické skály. Kamienne rumowisko prowadzi do charakterystycznej skały.


Można z niej zobaczyć Biskupią Kopę, Srebrną Kopę, Větrnou i fragment Solné hory (868 m).

Příčný vrch ze skałek.

W kierunku płd.-zach. można dostrzec Velký Roudný (780 m). (Mniej więcej w środku zdjęcia, na lewo od uschniętego czubka świerka).

Kolejny fragment Hornickych skál. Z prawej widoczna Vysoká hora (1031 m).

Na skałce za skalną granią ustawiony jest drewniany krzyż.

Heřmanovice

Pretekstem do odwiedzenia tej wsi jest tutejszy kamieniołom wapieni. Choć Geostrada Sudecka wspomina o sendymentacji serii vrbneńskiej to nas bardziej zaciekawia sama wieś. Prezentuje się bardzo ładnie.

Przez wioskę przepływa rzeka Opavice, dopływ Opavy.

W drodze do położonej nad kamieniołomem kaplicy sv. Jeronýma. Nad zabudowaniami południowy kraniec masywu Příčného vrchu.

Nad kościołem wzniesienie Salaš (794 m).

Górka na dalszym planie to Končina (888 m).

Kaplica sv. Jeronýma.

Widok spod kaplicy. Z lewej Jelení hora (878 m), z prawej Hornické skály (Příčný vrch).

Příčný vrch.

Salaš (794 m).

Parę kroków od kaplicy zaczyna się krawędź kamieniołomu.

Na tym zdjęciu horyzont zamykają Holý vrch (799 m) i Jelení hora (878 m).

Po zejściu do wioski oglądamy jeszcze kapliczkę i obecní úřad czyli siedzibę miejscowych władz.

Przyglądamy się też kościołowi sv. Ondřeje.
Dolní Údolí

Hotýlek U Pekina.