Spacer z Rejvizu do Mechového jezírka. Idąc przez wieś podziwiamy okoliczne wzniesienia. Od lewej Příčný vrch (975 m), Zámecký pahorek (868 m), Jelení hora (878 m)/Ostrý (888 m), Zámecký vrch (934 m).

Ostrý (888 m), w siodełku oddalona Tisová (861 m), Zámecký vrch (934 m), Přední jestřábí (868 m), Orlík (1204 m).

Příčný vrch (975 m), Zámecký pahorek (868 m), Jelení hora (878 m)/Ostrý (888 m).

Zámecký pahorek (868 m), Jelení hora (878 m)/Ostrý (888 m) tuż przed wejściem do lasu.

Velké mechové jezírko przed deszczem.

Velké mechové jezírko w czasie deszczu.

Velké mechové jezírko po deszczu.

Miejscowa fauna.