CHKO Kokořínsko – Máchův kraj to obszar chronionego krajobrazu niezwykle bogaty w różnorakie formy skalne, o dużej różnorodności gatunków roślin i zwierząt. Istotny jest również aspekt kulturowy, architektura ludowa jest tu wyjątkowo związana z charakterem krajobrazu, podlega ochronie na równi z elementami przyrodniczymi.
Kilka niezwykłych miejsc mamy zamiar odwiedzić w tym uroczym zakątku. Na pierwszy ogień idzie hrad Kokořín.
Kokořínský tunel.

Zamek Kokořín zbudował w XIV wieku Hynek Berka z Dubé, jeden z najważniejszych czeskich dostojników na dworze Jana Luksemburskiego. W wieku XVI zamek był opuszczony. Przez lata niszczał.        W 1918 r. praski przedsiębiorca Václav Špaček odbudował zniszczony zamek.

Z zamku wędrujemy leśną ścieżką wśród skał do rozcesti U splávku - tábořiště.

Zielony szlak prowadzi dalej do jaskini Nedamy. Na szlaku.

Jeskyně Nedamy.

Zielonym szlakiem wędrujemy do wioski Malá Jestřebice.

Jestřebice, zabudowa wiejska.

Z Jestřebic, poruszając się ciągle zielonym szlakiem, docieramy do skał Jestřebické pokličky.

W pobliżu znajduje się kalvárie pod Jestřebicemi.

Około kilometra dalej znajduje się wieś Vojtěchov.

Od rozcesti Vojtěchov - Boudecký mlýn poruszamy się szlakiem czerwonym. Od rozcesti Pokličky Droužkovská cesta prowadzi do bardziej okazałych a przez to częściej odwiedzanych Mšenských pokliček.

W drodze do Kokořína zaglądamy do siedliska, które zostało wykute w piaskowcowej skale.

Obecnie nikt już nie mieszka w skalnych domach. Z pewnością lepiej żyje się w drewnianych domach takich jak te.