Za cel obraliśmy kilka geostanowisk opisanych w przewodniku Geostrada Sudecka.

Stara Morawa
Nieczynny kamieniołom marmurów na południowym zboczu góry Krzyżnik (710 m).

Bolesławów, tak przy okazji.
Rynek.

Figura św. Franciszka Ksawerego.

Nepomucen na ścianie budynku plebani.

Sucha Kopa (1054 m) z Bolesławowa.

Kościół pw św. Józefa Oblubieńca NMP.

Figura Nepomucena vis-a-vis pensjonatu Bolko.

Nowa Morawa
Zespół skałek na stokach Pustosza (941 m) tzw. gierałtowskie gnejsy.

Nowy Waliszów
Nieczynny kamieniołom marmurów i stary wapiennik.


Kamieniołom jest mocno zarośnięty.

Ale wapiennik zachował się w całkiem dobrym stanie.

Kolumna Maryjna z 1752 roku na posesji niedaleko kamieniołomu.

Kościół św. Mikołaja (XVI, XVII w.).

Krzyż pokutny przy kościele.

Zespół dworski z XVIII wieku.

Figura św. Franciszka Ksawerego (1753 r.)

Pomnik poległych w I wojnie światowej na tle kościoła św. Mikołaja.

Trzy Kopki
Na stokach tego wzniesienia znajduje się spora grupa skałek zbudowanych z tzw. gnejsów śnieżnickich. Robimy rekonesans przy drodze Marianówka-Szklary. Warto tu będzie wrócić by przyjrzeć się wszystkim skałkom.