Rędziny, kamieniołom.

Na zachód od Rędzin, na południowym zboczu Bielca (871 m) zlokalizowany jest duży, czynny kamieniołom wapieni i dolomitów krystalicznych. Kopalina wydobywana ze złoża "Rędziny' jest wykorzystywana do produkcji mączki dolomitowej dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego oraz nawozów wapniowo- magnezowych.
Kamieniołom założony został w obrębie soczewy dolomitu krystalicznego zaliczanego do skał dolnopaleozoicznego kompleksu osadowo - wulkanicznego.

Czarnów, hałda.

W rejonie Czarnowa, na wschodnich zboczach Skalnika (945 m) liczne są ślady dawnej działalności górniczej. Najważniejsze stanowisko, obejmujące zarzucone wyrobiska górnicze i hałdy dawnej kopalni  rud polimetalicznych - głównie arsenopirytu, lezy na północ od Czadrowa, przy zielonym szlaku turystycznym. Rozpoczęcie działalności górniczej na tym złożu datuje się na połowę XVIII wieku. Trwała ona          z przerwami do 1925 r. Hałda usytuowana jest u wylotu głównej sztolni kopalni, dziś zasypanej i niedostępnej. Sztolnia zagłębiała się ku zachodowi w zbocze góry na około 200 m, sięgając głównego ciała rudnego. Przeglądając materiał skalny na hałdzie można znaleźć wiele okazów mineralogicznych.

Przełęcz Rędzińska.

Przełęcz górska położona pomiędzy głównym grzbietem Rudaw Janowickich a odchodzącym na południowy wschód grzbietem z kulminacją Wielkiej Kopy (871 m n.p.m.).
Wielka Kopa z Przełęczy Rędzińskiej. Przed nią Stróżnik (807 m). Z prawej Kotlina Kamiennogórska a dalej Góry Krucze z Královeckým Špičákem.

Z prawej Karkonosze - Dvorský les (1036 m) i Łysocina (1189 m).

Bielec (871 m)

Dzicza Góra (880 m)

Łąki na Przełęczy Rędzińskiej. W tle Dzicza Góra i Wołek.

Wołek (877 m)

Góry Kaczawskie

Góry Wałbrzyskie i Góry Kamienne.

Miedzianka.

Widok na Góry Sokole.

Góry Kaczawskie, Poręba z radarem meteo.

Wielka Kopa.

Pozostałości starej zabudowy Miedzianki.

Pozostałości dawnego górnictwa.

Stary cmentarz w Miedziance.

Grobowiec Hugo Ueberschaera.