Na Przełęczy Jugowskiej.

W drodze na Rymarza.

Widoki z Rymarza.

W drodze na Kalenicę.

Skałki pod Kalenicą.

Rezerwat Bukowa Kalenica.

Widoki z wieży na Kalenicy.

\Kalenica - wieża widokowa.

W drodze powrotnej na Przełęcz Jugowską.