Na Przełęczy Jugowskiej.





W drodze na Rymarza.





Widoki z Rymarza.





W drodze na Kalenicę.





Skałki pod Kalenicą.





Rezerwat Bukowa Kalenica.





Widoki z wieży na Kalenicy.

\



Kalenica - wieża widokowa.





W drodze powrotnej na Przełęcz Jugowską.