Bardo Śłąskie, ul.Krakowska i punkt widokowy nad obrywem skalnym.

Szlak na Kalwarię.

Na stokach Bardzkiej Góry w końcu XIII wieku wybudowano niewielki zamek, który w XV wieku został zniszczony w trakcie wojen husyckich lub w nieco późniejszym konflikcie. W latach 1982-1991 na terenie zamku przeprowadzono prace archeologiczne, w wyniku których odsłonięto fundamenty budowli.

Nieco wyżej, na skrzyżowaniu leśnych dróg znajduje się źródło Marii.

Stacja drogi krzyżowej.

Wczesnowiosenny obrazek.

Na stoku Kalwarii, na półce skalnej nad słynnym obrywem znajduje się punkt widokowy.

Doskonale widać z niego miasto z Górami Bardzkimi w tle.

Można podziwiać Bardo i fragment Przedgórza Sudeckiego z m.in. Brzeźnicą (492 m) i Grochowcem (425 m).

Patrząc w kierunku zachodnim dostrzeżemy m.in. Góry Orlickie i Góry Stołowe.

Jasna, pionowa kreska w środku kadru to wieża widokowa Suszynka. W tle Góry Stołowe. Na bliższym planie po lewej wzniesienia Zagajnik (403 m) i Kopiec (469 m).

Dalsza droga na szczyt Bardzkiej Góry nie jest specjalnie widokowa choć z kilku miejsc da się zobaczyć co nieco.

Stacja drogi krzyżowej przy szlaku do kaplicy.

Na szczycie znajduje się barokowa kaplica NMP z 1619 roku, wzniesiona w miejscu, w którym według podań w 1400 roku miała się objawić Matka Boża Płacząca.

Wnętrze kaplicy. Z prawej figura św. Jana Nepomucena.

Wierzchołek Bardzkiej Góry.

Na stromym, północnym stoku również ustawione są stacje drogi krzyżowej.

Leśne drogi sprowadzają nas do doliny Nysy Kłodzkiej. Ładnie stąd widać Masyw Brzeźnicy, od lewej  Brzeźnica (492 m), Grochowiec (425 m), Stróżnik (417 m) i Bukowczyk (381).

Na dalszym planie Wzgórza Niemczańsko - Strzelińskie.

Bardo oczywiście też widać.

Zabudowania pocysterskie i bazylika Nawiedzenia NMP w Bardzie.

Imponujące urwisko skalne nad Nysą.

Nysa Kłodzka w wiosennej otoczce.

Zabytkowy kamienny most w Bardzie śląskim.

Widok na Obryw Bardzki z mostu na Nysie Kłodzkiej.

Wnętrza bazyliki Nawiedzenia NMP w Bardzie.

Wśród wielu figur Jan Nepomucen.

Remiza strażacka z figurą św. Floriana.

Na górze Różańcowej w latach 1905 - 1939 wybudowano szereg kaplic poświęconych życiu i męce Jezusa. Kaplica Zwiastowania z 1905.

Kaplica Narodzenia Jezusa z 1905.

Kaplica Ofiarowania Jezusa z 1939.

Kaplica Znalezienia Chrystusa w Świątyni z 1906.

Kaplica Modlitwy w Ogrójcu z 1925.

Kaplica Biczowania z 1908.

Kaplica Cierniem Koronowania z 1930.

Kaplica Dźwigania Krzyża z 1905.

Grupa figuralna Ukrzyżowanie z 1933.

Kaplica Zmartwychwstania z 1906.

Kaplica Ukoronowania NMP z 1990.

Kaplica Dusz Czyśćcowych z 1906.

Z Różańcowej doskonale widać Bardzką Górę. W środku wierzchołek z kaplicą NMP. Z prawej Obryw Bardzki. Po lewej natomiast Kurzyniec (528 m).

Kaplica NMP na zbliżeniu.