Trasa:

Zamek Książ -> cis Bolko -> Wąwóz Książ -> Stary Książ -> Książ

 

Pozostałości dawnego założenia parkowego przy zamku Książ