Trasa:
Osada Skály -> Čáp -> Skály

 

 Dla widoków z tej wieży po raz kolejny odwiedziliśmy wierzchołek  Čápu.