Trasa:
 Karpacz -> schr."Nad Łomniczką" -> Kocioł Łomniczki -> Przeł.Pod Śnieżką -> Spalona Strażnica -> Słonecznik -> Przeł.Karkonoska -> Pielgrzymy -> Polana -> Karpacz.

 

Grupa skalna Pielgrzymy.