Trasa:
Ludwikowice -> Gruntowa -> Koziołki -> Grabina -> Lisie Skały -> Kozie Siodło -> Kozia Równia -> Przeł. Jugowska -> Jugów -> Ludwikowice

Skałki na stoku Grabiny (945 m).