Przełęcz Karkonoska, Špindlerova Bouda na tle Małego Szyszaka (1440 m).
Z podejścia do schroniska Odrodzenie. Widok na Przełęcz Karkonoską i Ptasi Kamień (Čihadlo, 1215 m). W oddali Zlaté návrší (1411 m), Wielki Szyszak (Vysoké Kolo, 1509 m) i Śląskie Kamienie (Dívčí kameny, 1413 m).
Wielki Szyszak (Vysoké Kolo, 1509 m), Śląskie Kamienie (Dívčí kameny, 1413 m) i fragment Hutniczego Grzbietu. Na bliskim planie Ptasi Kamień (Čihadlo, 1215 m).
Bażynowe Skały.
Widok w stronę Jeleniej Góry i m.in. Gór Kaczawskich. Na bliższym planie zbiornik Sosnówka.
Sucha Góra (1113 m) z trzema grupami skałek.
Dwa większe wzniesienia na bliskim planie to Grabowiec (784 m) i Czoło (874 m). W oddali m.in. Góry Kaczawskie, Sokoliki, Rudawy Janowickie.
Tępy Szczyt (1385 m) i Smogornia (1489 m).
Mały Szyszak (Malý Šišák, 1440 m).
Wielki Szyszak (Vysoké Kolo, 1509 m), Śląskie Kamienie (Dívčí kameny, 1413 m), Hutniczy Grzbiet, Sucha Góra (1113 m). W oddali Góry Izerskie.
Mały Szyszak (Malý Šišák, 1440 m), Wielki Szyszak (Vysoké Kolo, 1509 m), Śląskie Kamienie (Dívčí kameny, 1413 m).
Smogornia (1489 m) i Słonecznik na jej stokach.
Widok z okolic Słonecznika. Sosnówka, Jelenia Góra, Góry Kaczawskie.
Słonecznik.
Grupa skalna Pielgrzymy.
Z krawędzi Kotła Wielkiego Stawu: Śnieżka i Czarna Kopa (Svorová hora, 1411 m). Na bliższym planie Kopa (1377 m).
Wielki Staw.
Wielki Staw i Pielgrzymy.
Rudawy Janowickie, Wołowa Góra (1033 m), Czoło (Čelo (1269 m) i Skalny Stół (Tabule (1282 m), Czarna Kopa (Svorová hora, 1411 m).
Podobnie, ale ze Śnieżką i lepiej widoczną Kopą (1377 m).
Słonecznik.
Kocioł Małego Stawu ze schroniskiem Samotnia. Nieco wyżej Strzecha Akademicka.
Ponad Małym Stawem.
Mały Staw i Samotnia.
Studniční hora (1554 m) ponad krawędzią kotła.
Śnieżka z Równi pod Śnieżką.
Studniční hora (1554 m).
Luční hora (1555 m).
Hotel Luční bouda.
Luční bouda na tle Śnieżki.
Stříbrná bystřina spływająca ze stoków Smogorni.  
Pozostałości Rennerovy boudy.
Rennerova studánka.
Krakonoš, widok na RTON "Śnieżne Kotły", Wielki Szyszak (Vysoké kolo, 1509 m), Śmielec (Velký Šišák, 1424 m), Czeskie Kamienie (Mužské kameny, 1417 m), Śląskie Kamienie (Dívčí kameny, 1413 m).
Údolí Bílého Labe.
Kozí hřbety.
Mały Szyszak (Malý Šišák, 1440 m).
Śnieżka z vyhlidki Krakonoš (1421 m).
Zadní Planina (1423 m) i odchodzące od Luční hory ramię zwane Železný hřbet z myśliwską chatką.
Dlouhý důl a nad nim masywny Stoh (1320 m).
Z rozcesti Krakonoš-vyhlidka do Dlouhého Dolu prowadzi Stará Bucharova cesta. Schodząc warto patrzeć i przed siebie, i za siebie.
Špindlerův Mlýn z rejonu rozcesti Úbočí Kozích hřbetů.
Stoh.
Jeszcze rzut oka na to co za nami.
I już witają nas sympatyczni mieszkańcy Szpindla.
W drodze na kamping oglądamy miasto.