GSS, widok na Jedlinkę. W głębi charakterystyczny stożek Wawrzyniaka (668 m).




GSS, w dole Jedlinka. W oddali pojawiają się Jeleniec i Rogowiec.




GSS, widok na Góry Czarne.




Staw Wawelski przy szlaku.




Kolory jesieni już nie na drzewach a pod nimi.




Na czerwonym szlaku w kierunku Jedlińskiej Kopy.




Z dwoma masztami Szerzawa. Z prawej wierzchołek Klasztorzyska, z lewej Lisi Kamień.




Na Przełęczy Marcowej.




Na wierzchołku Włodarza.




Widok z Włodarza na Małą i Wielką Sowę.




Włodarz z GSS.




W pobliżu Rozdroża pod Moszną.




"Pamiątki" z II wojny światowej w pobliżu Grządek.




Grządki, widok na Małą Sowę.




Grządki, z masztem nadawczym Sokół (862 m).




Na czarnym szlaku w kierunku Osówki. Obecna droga to dawne torowisko kolejki wąskotorowej.




Silosy na kruszywo i piasek na Osówce.




Materiały do produkcji betonu były podgrzewane zimą. W silosie widoczny fragment instalacji grzewczej.




Kasyno, betonowy budynek o nieznanym przeznaczeniu.




Przejście techniczne pod torowiskami prowadzące do betoniarni.




Symboliczna mogiła nastolatka, który zamarzł w tym miejscu w latach 90-tych. Przygoda z Riese zakończyła się dla niego tragicznie.




Siłownia, obiekt o nieznanym przeznaczeniu.




Wejście nr 2 do podziemi Osówki.




Kasa i restauracja na Osówce.




Ponownie jesteśmy na wysokości Siłowni i Kasyna. Szlak rowerowy biegnie dawnym torowiskiem.




Hałda urobku przy torowisku.




Przyczółek drewnianego mostu, którym nad dolinką przejeżdżała wąskotorówka.




Dawne torowisko.




Miejsce, w którym łączyły się dwa tory. Lewa odnoga prowadziła ze stacji kolejowej w Głuszycy Górnej. Tymi torami docierały w góry wagoniki z zaopatrzeniem materiałowym. Prawa odnoga łączy obiekty Osówki z obiektami na górze Soboń.




W stronę Sobonia.




W dole torowisko do Głuszycy Górnej.




Ślady przeszłości. Widoczne do dziś wgłębienia, w których znajdowały się podkłady kolejowe.




Ślady przeszłości na górze Soboń. Budowle, wykopy, instalacje z okresu II wojny.




Węgiel, który leży w tym miejscu od 1945 r.




Zbiornik wody na górze Soboń.




Przysypane wejście do sztolni nr 3 na Soboniu.




Na zejściu w kierunku Doliny Marcowej, widok na Góry Suche. Z lewej Ruprechticki Szpicak, z prawej Waligóra.




W pobliżu Doliny Marcowej, obiekt na stokach Jagodzińca.




Dolina Marcowa, stawy należące dawniej do zakładów bawełnianych.