GSS, widok na Jedlinkę. W głębi charakterystyczny stożek Wawrzyniaka (668 m).GSS, w dole Jedlinka. W oddali pojawiają się Jeleniec i Rogowiec.GSS, widok na Góry Czarne.Staw Wawelski przy szlaku.Kolory jesieni już nie na drzewach a pod nimi.Na czerwonym szlaku w kierunku Jedlińskiej Kopy.Z dwoma masztami Szerzawa. Z prawej wierzchołek Klasztorzyska, z lewej Lisi Kamień.Na Przełęczy Marcowej.Na wierzchołku Włodarza.Widok z Włodarza na Małą i Wielką Sowę.Włodarz z GSS.W pobliżu Rozdroża pod Moszną."Pamiątki" z II wojny światowej w pobliżu Grządek.Grządki, widok na Małą Sowę.Grządki, z masztem nadawczym Sokół (862 m).Na czarnym szlaku w kierunku Osówki. Obecna droga to dawne torowisko kolejki wąskotorowej.Silosy na kruszywo i piasek na Osówce.Materiały do produkcji betonu były podgrzewane zimą. W silosie widoczny fragment instalacji grzewczej.Kasyno, betonowy budynek o nieznanym przeznaczeniu.Przejście techniczne pod torowiskami prowadzące do betoniarni.Symboliczna mogiła nastolatka, który zamarzł w tym miejscu w latach 90-tych. Przygoda z Riese zakończyła się dla niego tragicznie.Siłownia, obiekt o nieznanym przeznaczeniu.Wejście nr 2 do podziemi Osówki.Kasa i restauracja na Osówce.Ponownie jesteśmy na wysokości Siłowni i Kasyna. Szlak rowerowy biegnie dawnym torowiskiem.Hałda urobku przy torowisku.Przyczółek drewnianego mostu, którym nad dolinką przejeżdżała wąskotorówka.Dawne torowisko.Miejsce, w którym łączyły się dwa tory. Lewa odnoga prowadziła ze stacji kolejowej w Głuszycy Górnej. Tymi torami docierały w góry wagoniki z zaopatrzeniem materiałowym. Prawa odnoga łączy obiekty Osówki z obiektami na górze Soboń.W stronę Sobonia.W dole torowisko do Głuszycy Górnej.Ślady przeszłości. Widoczne do dziś wgłębienia, w których znajdowały się podkłady kolejowe.Ślady przeszłości na górze Soboń. Budowle, wykopy, instalacje z okresu II wojny.Węgiel, który leży w tym miejscu od 1945 r.Zbiornik wody na górze Soboń.Przysypane wejście do sztolni nr 3 na Soboniu.Na zejściu w kierunku Doliny Marcowej, widok na Góry Suche. Z lewej Ruprechticki Szpicak, z prawej Waligóra.W pobliżu Doliny Marcowej, obiekt na stokach Jagodzińca.Dolina Marcowa, stawy należące dawniej do zakładów bawełnianych.